Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (2014): Special issue "Uralic and Indo-European language contacts" Uralic vs Indo-European contacts: borrowing vs local emergence vs chance resemblances Abstract   PDF
Angela Marcantonio
 
Vol 4, No 3 (2013): Special issue "Studies on Old Literary Estonian" Vanade sõnastike veebiandmebaas ja mida sealt leida Abstract   PDF
Külli Prillop, Kristel Ress
 
Vol 4, No 3 (2013): Special issue "Studies on Old Literary Estonian" VA(T)-tarindist ja selle alternatiividest vanemas kirjakeeles Abstract   PDF
Pille Penjam
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Verbiprefiksid Salatsi liivi keeles Abstract   PDF
Eberhard Winkler
 
Vol 5, No 3 (2014): Special issue "Foreign Language Learning" Verbivormid B1- ja B2-taseme kirjalikus õppijakeeles Abstract   PDF
Mare Kitsnik
 
Vol 6, No 1 (2015): Special issue "Papers from the conference “Finnic Languages, Cultures, and Genius Loci”" Virantanaz – an epic in Vepsian? About the first attempt at an epic Abstract   PDF
Nina Zaitseva
 
Vol 7, No 2 (2016): Erinumber / Special issue: "Modaalsusest soome-ugri ja teistes keeltes / On modality in Finno-Ugric and other languages" Võimalikkus hispaania keele modaalverbi poder ja eesti keele modaalverbide semantikas. Tõlkevastete analüüs Abstract   PDF
Triin Lõbus
 
Vol 5, No 3 (2014): Special issue "Foreign Language Learning" Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess Abstract   PDF
Mari Kruse
 
Vol 6, No 2 (2015): Special issue "Referential devices in Uralic languages" Võro demonstratives: changing or disappearing? Abstract   PDF
Renate Pajusalu
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" “Good administrative language” from the perspective of public administrators with L2 backgrounds Abstract   PDF
Jyrki Kalliokoski
 
Vol 4, No 3 (2013): Special issue "Studies on Old Literary Estonian" „Agenda Parva” kultuuriloolisest taustast Abstract   PDF
Péter Pomozi
 
176 - 186 of 186 Items << < 3 4 5 6 7 8 
ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)