Vol 6, No 3 (2015)

Special issue "Aspects of speech studies"

Table of Contents

Editorial

Preface to the special issue of ESUKA – JEFUL “Aspects of speech studies” PDF
Heete Sahkai, Meelis Mihkla, Hille Pajupuu 3-5
Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile “Kõneuurimise suundi” PDF
Heete Sahkai, Meelis Mihkla, Hille Pajupuu 7-8

Articles (special issue)

The influence of language and culture on the understanding of vocal emotions PDF
Rene Altrov, Hille Pajupuu 11-48
Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks PDF
Mari-Liis Kalvik, Liisi Piits 49-77
Production of Estonian quantity contrasts by Japanese speakers PDF
Einar Meister, Rena Nemoto, Lya Meister 79-96
Emfaas ja fookus eesti keeles PDF
Heete Sahkai, Meelis Mihkla, Mari-Liis Kalvik 97-122
Predicate-argument structure and verb accentuation in Estonian PDF
Heete Sahkai, Ann Veismann 123-143
Expression of basic emotions in Estonian parametric text-to-speech synthesis PDF
Kairi Tamuri, Meelis Mihkla 145-168

Articles (regular)

Hääliku-, silbi- ning jalavälde: ühe nähtuse mitu tahku PDF
Külli Prillop 169-195
Sõnajärg, infostruktuur ja objekti kääne eesti keeles PDF
David Ogren 197-213
Present verbs and their contexts in bilingual oral narratives PDF
Liina Tammekänd 215-236
ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)