Vol 4, No 3 (2013)

Special issue "Studies on Old Literary Estonian"

Guest editors Külli Habicht and Pille Penjam

Table of Contents

Editorial

Saateks / Foreword PDF
Külli Habicht, Pille Penjam 3-10

Articles (special issue)

Sõnaharuldusi Heinrich Stahli teostest PDF
Külli Habicht, Külli Prillop 13-36
Eduard Ahrensi ettepanekud eesti kirjakeele parandamiseks PDF
Annika Kilgi 37-53
Kuidas kajastus üleminek vanalt kirjaviisilt uuele Peetri kohtuprotokollide keeles PDF
Kristiine Kurema 55-72
lt- ja sti-liiteliste adverbide kasutuse muutumine eesti kirjakeeles PDF
Annika Küngas 73-92
Edela-Eesti kohad ja keel Salomo Heinrich Vestringi sõnaraamatus PDF
Karl Pajusalu 93-120
VA(T)-tarindist ja selle alternatiividest vanemas kirjakeeles PDF
Pille Penjam 121-144
„Agenda Parva” kultuuriloolisest taustast PDF
Péter Pomozi 145-156
Vanade sõnastike veebiandmebaas ja mida sealt leida PDF
Külli Prillop, Kristel Ress 157-174
Mt 10,38 ja Lk 14,27 sajandeid püsinud küsitav tõlge PDF
Peeter Roosimaa 175-194
Päästma ja päästja – ühest eesti ja läti ühisest tüvest PDF
Sven-Erik Soosaar 195-204
Alamsaksa laensõnadest Johannes Gutslaffi grammatika taustal PDF
Jüri Viikberg 205-231
ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)