The l-cases in Courland Livonian

Rogier Blokland, Nobufumi Inaba

Abstract


Courland Livonian is the only Finnic language where the habitive expressions of giving, taking, and having do not use the so-called l-cases, but instead the dative, the elative or a postposition. As the l-cases mostly only occur in a number of fossilised expressions they have received less attention in the literature. In this article we summarise the functions of the l-cases in Courland Livonian on the basis of previous research and consider their status.

Kokkuvõte. Rogier Blokland, Nobufumi Inaba: l-käänded Kuramaa liivi keeles. Kuramaa liivi keel on ainuke läänemeresoome keel, kus andmist, võtmist ja omamist väljendatakse mitte nn l-käänetega, vaid nende asemel kasutatakse daativi, elatiivi või postpositsiooni. Kuna l-käänded esinevad enamasti ainult kivinenud väljendites, on need kirjanduses vähe tähelepanu pälvinud. Käesolevas artiklis antakse ülevaade l-käänete funktsioonidest Kuramaa liivi keeles, tuginedes seejuures varasematele uurimustele.

Märksõnad: käändesüsteem, väliskohakäänded, adverbid, liivi keel

Kubbõvõttõks. Rogier Blokland, Nobufumi Inaba: l-nõtkūd Kurāmō līvõ kīelsõ. Kurāmō līvõ kēļ um āinagi vāldamiersūomõ kēļ, kus āndamiz, võtāmiz ja eņtšõn vȱidamiz pierāst äb ūot kȭlbatõd l-nõtkūd. Nänt azmõl kȭlbatõbõd datīv, elatīv agā tagāsõnā. l-nõtkūd ātõ nǟdõb set vaņši kītimižis ja sīepierāst ne äb ūotõ nei jõvīst tuņšõltõd. Sīes kēras mēg vaņțlõm l-nõtkūd ilzandõkši Kurāmō līvõ kīelsõ, tiggõs sīejūs jedmilizt tuņšlimizt allizt pǟl.


Keywords


case inventory; outer local cases; adverbs; Livonian

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)